Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over cookies
Sluiten

Disclaimer

www.nijhof-wassink.com

Algemeen
Nijhof en Wassink B.V. (Kamer van Koophandel 06032426, BTW-nr.: NL 004992052 B01), hierna te noemen Nijhof-Wassink, verleent u hierbij toegang tot www.nijhof-wassink.com en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Nijhof-Wassink en derden zijn aangeleverd. Nijhof-Wassink behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen.

De informatie op www.nijhof-wassink.com is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Nijhof-Wassink.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Nijhof-Wassink. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Nijhof-Wassink, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.