Live - Nijhof Wassink

De perfecte regie

voor complete ontzorging kiest u Nijhof-Wassink

Nieuwe innovatie transport portal
Planning en uitvoering perfect geregisseerd

Met Nijhof-Wassink LIVE werkt Nijhof-Wassink op diverse manieren aan innovatie. Veel van deze initiatieven zijn erop gericht om u als verlader zoveel mogelijk zorgen uit handen te nemen. Zo ontwikkelden we een nieuwe online tool om de extra drukte tijdens het meststoffenseizoen in goede banen te leiden. Met onze Meststoffen Transport Portal ontzorgen we verladers volledig, door de regie te nemen in de planning en uitvoering van meststoffentransporten.

Bekijk de film
Een transport portal voor geselecteerde vervoerders
Doordachte samengestelde ritten

Via een interface komen orders van klanten binnen in de Meststoffen Transport Portal, waarna wij de vertaalslag maken naar logische ritten die goed te combineren zijn. De samengestelde ritten worden geplaatst in een ‘gesloten’ marktplaats, waaruit de vooraf geselecteerde vervoerders zelf hun ritten kunnen kiezen.

Met de Meststoffen Transport Portal heeft de verlader altijd een helder beeld van welke ritten al zijn uitgevoerd, welke nog onderweg zijn en welke nog op de planning staan. Voordeel voor de vervoerder is dat hij zelf kan kiezen wat in zijn planning past en verlost is van veel handmatige handelingen. Daarbij ligt de verantwoordelijkheid voor afspraken over levergaranties bij Nijhof-Wassink. En de boer? Die weet dat hij zijn bestelde product volgens afspraak geleverd krijgt.

Transport tracking Altijd up-to-date
Volg uw transport live!

Met onze meststoffen transport portal haken we ook aan op bestaande portalen van klanten. Door IT-systemen te koppelen, maken we een einde aan de veelheid aan mail- en telefoonverkeer tijdens de meststoffenpiek. De informatie over planning en uitvoering van transporten wordt continu up-to-date gehouden. Actuele informatie over ETA’s wordt automatisch aangepast en gedeeld met de klant. Kortom, realtime informatievoorziening. Typisch LIVE!

Let’s go live!

De Meststoffen Transport Portal is een mooi voorbeeld van wat wij als innovatieve partner voor verladers kunnen betekenen. Ook voor andere vervoersstromen kunnen wij de regie over uw transporten voeren.

Wilt u ook geheel ontzorgd worden?

Wilt u ook een partner die op een innovatieve én effectieve manier regie voert over uw transporten? Neem dan contact met ons op. Let’s go live!

Benieuwd naar onze andere innovatieve oplossingen?
Ga naar nijhof-wassink.com/live