Onze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over cookies
Sluiten

Nijhof-Wassink breidt LIVE-concept uit met Meststoffen Transport Portal

Het einde van de winter is traditiegetrouw de tijd waarin de agrarische sector op grote schaal meststoffen inkoopt om het land voor te bereiden op een nieuw groeiseizoen. In een korte maar hectische piekperiode moeten er dan vele tonnen meststoffen worden vervoerd. Dat zijn extra ladingen die bij de vervoerders ook extra druk met zich meebrengen. Om deze jaarlijkse operatie toch zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, ontwikkelde Nijhof-Wassink een online Meststoffen Transport Portal. Met deze jongste uitbreiding van het innovatieconcept Nijhof-Wassink LIVE biedt Nijhof-Wassink een compleet platform voor de planning en uitvoering van meststoffentransporten.

Bekijk hier de film over de Meststoffen Transport Portal

Levergaranties
Met Nijhof-Wassink LIVE werkt Nijhof-Wassink op diverse manieren aan innovatie. De Meststoffen Transport Portal is daarvan het jongste voorbeeld. Via een interface komen orders van klanten binnen, waarna Nijhof-Wassink de vertaalslag maakt naar logische ritten die goed te combineren zijn. De samengestelde ritten worden in een ‘gesloten’ marktplaats geplaatst waaruit de vooraf geselecteerde vervoerders, waaronder Nijhof-Wassink zelf, de ritten kunnen kiezen. Daarbij kan Nijhof-Wassink in overleg met de klant bepalen welke ritten beschikbaar zijn voor welke vervoerder(s). De verantwoordelijkheid met betrekking tot afspraken omtrent levergaranties ligt bij Nijhof-Wassink.

 Regiefunctie
Met de Meststoffen Transport Portal biedt Nijhof-Wassink zich bij de verladers nadrukkelijk aan als regisseur. Maar Nijhof-Wassink is dus niet automatisch ook de transporteur, benadrukt Business Improvement Manager Mark Burgman: “We werken veel met subcontractors, met wie we voor onze klant de commerciële afspraken maken. De facturen gaan dan naar ons en wij zorgen ervoor dat onze klant een totaalfactuur krijgt. Maar het kan ook zo zijn dat een klant zelf al afspraken heeft gemaakt met transporteurs. In zulke gevallen verzorgen wij puur de regiefunctie en leveren we de functionaliteit van de portal. Het is echt regie op maat.”

De portal maakt een einde aan de verwarrende veelheid aan mail- en telefoonverkeer tijdens de meststoffenpiek. Actuele informatie over ETA’s wordt automatisch aangepast en gedeeld met de klant.

Complete ontzorging
Martin Schoemaker, General Manager Feed Logistics bij Nijhof-Wassink, ziet de nieuwe Meststoffen Transport Portal als een mooie nieuwe stap in een ontwikkeling die al geruime tijd gaande is: “Wij staan er als Nijhof-Wassink om bekend dat we op IT-gebied vooroplopen in de markt. Met deze portal onderstrepen we dat opnieuw. De manier waarop wij nieuwe technologie gebruiken om invulling te geven aan een regiefunctie is uniek, zeker in de hectische wereld van het meststoffentransport. Al met al kunnen wij de verlader met deze portal geheel ontzorgen, van de order tot en met de terugkoppeling.”

Communicerende portals
Met de Meststoffen Transport Portal haakt Nijhof-Wassink ook aan op bestaande portalen van klanten. Een voorbeeld hiervan is TrifertoWeb, de klantportal van Europese groothandel in minerale meststoffen Triferto. Jeroen Rossy, CEO van Triferto: “Wij zijn zo’n twee jaar geleden gestart met TrifertoWeb. Via deze portal kunnen onze klanten op elk gewenst moment online orders plaatsen. Het feit dat onze portal nu ook communiceert met de Meststoffen Transport Portal van Nijhof-Wassink betekent nog meer gemak en efficiency voor alle betrokken partijen.”

Bekijk hier de film over de Meststoffen Transport Portal